1. Tổng kết kết quả cuộc thi “Người Truyền Lửa” tuần 02

Vượt qua nhiều bài viết được tuyển chọn, xin chúc mừng

 đã vinh dự trở thành Người Truyền Lửa tuần 02.

Ms. Trịnh Tú Quyên - Chuyên viên Quản lý chất lượng - Bộ phận Quản lý chất lượng HCM

2. Tuần này, ai sẽ là “Người Truyền Lửa” tiếp theo?

Cùng chờ đón xem kết quả “Người Truyền Lửa” tuần 02 sẽ được đăng trên Fanpage lúc 18h thứ 5 này nhé!