1. Tổng kết kết quả cuộc thi “Người Truyền Lửa” tuần 05

Vượt qua nhiều bài viết được tuyển chọn, xin chúc mừng Ms. Bùi Thụy Trúc Vy - Thành viên nhóm Bình Minh - Phòng Tư vấn Tuyển dụng TVN HCM Nova đã vinh dự trở thành Người Truyền Lửa tuần 05.

Ms. Bùi Thụy Trúc Vy - Thành viên nhóm Bình Minh - Phòng Tư vấn Tuyển dụng TVN HCM Nova

2. Tuần này, ai sẽ là “Người Truyền Lửa” tiếp theo?

Cùng chờ đón xem kết quả “Người Truyền Lửa” tuần 06 sẽ được đăng trên Fanpage lúc 18h thứ 5 này nhé!