1. Tổng kết kết quả cuộc thi “Người Truyền Lửa” tuần 22

Vượt qua nhiều bài viết được gửi về chuyên mục, xin chúc mừng Ms. Trịnh Thị Nga - Thành viên nhóm Rubik - Phòng Tư vấn tuyển dụng Tìm Việc Nhanh HN đã vinh dự trở thành Người Truyền Lửa tuần 22

Ms. Trịnh Thị Nga - Thành viên nhóm Rubik - Phòng Tư vấn tuyển dụng Tìm Việc Nhanh HN

2. Tuần này, ai sẽ là “Người Truyền Lửa” tiếp theo?

Cùng chờ đón xem kết quả “Người Truyền Lửa” tuần 23 sẽ được đăng trên Fanpage lúc 18h thứ 5 này nhé!