1. Tổng kết kết quả cuộc thi “Người Truyền Lửa” tuần 26

Vượt qua nhiều bài viết được gửi về chuyên mục, xin chúc mừng Ms. Nguyễn Lệ Quyên - Thành viên nhóm Hữu Tâm - Phòng Tư vấn tuyển dụng Việc Làm 24H HCM đã vinh dự trở thành Người Truyền Lửa tuần 26. ️

Ms. Nguyễn Lệ Quyên - Thành viên nhóm Hữu Tâm - Phòng Tư vấn tuyển dụng Việc Làm 24H HCM

2. Tuần này, ai sẽ là “Người Truyền Lửa” tiếp theo?

Cùng chờ đón xem kết quả “Người Truyền Lửa” tuần 27 sẽ được đăng trên Fanpage lúc 18h thứ 5 này nhé!