1. Tổng kết kết quả cuộc thi “Người Truyền Lửa” tuần 31

🔰️ Vượt qua nhiều bài viết được gửi về chuyên mục, xin chúc mừng Ms. Tạ Thị Như Sương - Thành viên nhóm Đại Liên- Phòng Tư vấn tuyển dụng Tìm Việc Nhanh HCM đã vinh dự trở thành Người Truyền Lửa tuần 31. ️

Ms. Tạ Thị Như Sương - Thành viên nhóm Đại Liên- Phòng Tư vấn tuyển dụng Tìm Việc Nhanh HCM

2. Tuần này, ai sẽ là “Người Truyền Lửa” tiếp theo?

❗️Cùng chờ đón xem kết quả “Người Truyền Lửa” tuần 32 sẽ được đăng trên Fanpage lúc 18h thứ 5 này nhé!