1. Tổng kết kết quả cuộc thi “Người Truyền Lửa” tuần 37

Vượt qua nhiều bài viết được gửi về chuyên mục, xin chúc mừng Ms. Đặng Thị Cẩm Tú - Thành viên nhóm Đại Lộc - Phòng Tư vấn tuyển dụng Việc Làm 24H HCM đã vinh dự trở thành Người Truyền Lửa tuần 37. ️

Ms. Đặng Thị Cẩm Tú - Thành viên nhóm Đại Lộc - Phòng Tư vấn tuyển dụng Việc Làm 24H HCM

2. Tuần này, ai sẽ là “Người Truyền Lửa” tiếp theo?

Cùng chờ đón xem kết quả “Người Truyền Lửa” tuần 38 sẽ được đăng trên Fanpage lúc 18h thứ 5 này nhé!