TÓM TẮT CÔNG VIỆC: ( Mục tiêu hoàn thành)

 • Đồng hành trong suốt quá trình làm việc, thăng tiến của mọi thành viên nhằm tăng các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của nhân sự.
 • Đồng hành với các bộ phận việc xây dựng văn hóa công ty
 • Chịu trách nhiệm trong việc đào tạo và huấn luyện nhân viên theo yêu cầu của Công ty

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH:

 • Ký và thanh lý HĐLĐ với người lao động theo ủy quyền của Tổng giám đốc
 • Ký các quyết định khen thưởng, kỷ luật theo ủy quyền của Tổng giám đốc
 • Ký duyệt chi trên các chứng từ theo ủy quyền của Tổng giám đốc
 • Phê duyệt quy định, nội quy làm việc trong Công ty phù hợp với các quy định của Luật
 • Ngân sách: Duyệt chi ngân sách của phòng  NSHC đã được phân bổ

NHIỆM VỤ CHÍNH:

 1. Đồng hành trong suốt quá trình làm việc, thăng tiến của mọi thành viên nhằm tăng các chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của nhân sự.
 • Hiểu customer journey của nhân viên, hiểu các pain point quan trọng nhằm tối ưu trải nghiệm của mọi nhân sự trong công ty trong suốt quá trình làm việc
 • Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên, đồng thời phối hợp với đội ngũ lãnh đạo công ty đưa ra các chính sách nhằm gia tăng mức độ hài lòng trong phạm vi ngân sách cho phép.
 1. Phối hợp với Giám đốc, Giám đốc các bộ phận xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Căn cứ vào sứ mệnh của công ty, phụ trách nhân sự - hành chính phối hợp với các lãnh đạo công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo từng giai đoạn và đảm bảo mọi thành viên trong công ty làm việc và ứng xử theo văn hóa doanh nghiệp.

Chịu trách nhiệm trong việc đào tạo và huấn luyện nhân viên theo yêu cầu của Công ty:

 • Xây dựng kế hoạch đào tạo theo các yêu cầu của mọi bộ phận
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo, bao gồm quản trị các đối tác thuê ngoài nhằm đảm bảo các khóa học đạt yêu cầu
 1. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát và chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc của bộ phận Nhân Sự - Hành chính
 1. Công tác nhân sự tiền lương:
 • Quản lý nhân sự: Hợp đồng lao động, chính sách thu nhập, bảo hiểm, phúc lợi xã hội
 1. Công tác tuyển dụng - đào tạo
 • Phối hợp các bộ phận tuyển dụng nhân sự; chịu trách nhiệm sàng lọc tuyển dụng
 • Giám sát và chịu trách nhiệm cuối cùng về toàn bộ hoạt động đào tạo của Công ty
 1. Hành chính kỹ thuật
 • Đảm bảo hệ thống hạ tầng của công ty hoạt động tốt
 • Đảm bảo nhu cầu về vật tư tiêu hao đúng số lượng, chất lượng, đúng chủng loại, với chi phí phù hợp
 1. Khó khăn/ thách thức trong công việc:
 • Đa số nhân sự nữ

TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC:

 • Trình độ học vấn
 • Đại học trở lên ưu tiên chuyên ngành về quản trị nhân sự
 • Các bằng cấp liên quan đến quản trị nhân sự
 • Kinh nghiệm
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm nhân sự; 3 năm ở vị trí Trưởng phòng nhân sự  tại Công ty có quy mô từ 300 nhân sự trở lên
 • Kiến thức chuyên môn
 • Am hiểu về quản trị nhân sự, quản lý hành chính
 • Am hiểu Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội và pháp luật
 • Kỹ năng/ khả năng
 • Kỹ năng quản lý điều hành bộ phận: lập và triển khai kế hoạch
 • Kỹ năng: giải quyết vấn đề, tạo động lực, giao tiếp
 • Kỹ năng quản trị nhân sự
 • Phẩm chất
 • Quyết đoán, có trách nhiệm

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC:

 • Bên trong công ty
 • Các phòng ban trong công ty
 • Bên ngoài công ty
 • Cơ quan bảo hiểm
 • Cơ quan quản lý lao động
 • Các đơn vị tư vấn, đối tác